Høringsuttalelse fra Hålogalandsrådet: Regional Transportplan Troms 2022-2033

 

 

 

Hålogalandsrådet ser frem til at fylkeskommunene samarbeider tettere og bedre i fylkesgrenseområdene mellom de to fylkeskommunene. Dette er særlig viktig for de fylkesgrenseoverskridene bo- og arbeidsmarkedsregionene. Det er viktig at fylkeskommunen inkluderer den betydelige økningen i arbeidsplasser vi står
ovenfor i Hålogalandsrådets kommuner. Økningen på opptil 1700 innbyggere vil gi endrete forutsetninger og behov for vei, kollektivtransport, båt og ferger, samt flyruter.

 

Les mer: Høringsuttalelse RTP Troms 2022-2033