Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Uttalelse til Helse nord med svar på spørsmål om prosess for strukturering av sykehustilbud

Høringsuttalelse fra Hålogalandsrådet: Regional Transportplan Troms 2022-2033

Nord-Norge står samlet om å ta Havbruksfondet hjem til kysten

Uttalelse – Havbruksforndet hjem til kysten

Hålogalandsveien må realiseres

Uttalelse: Hålogalandsrådet mener kraftkrisen må løses i sør

Stans krigen i Ukraina!

Hålogalandsrådets innspill til rapport «framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»

Hålogalandsrådets uttalelse om Hålogalandsveien

Hålogalandsrådets innspill til RTP NFK 22-33 hovedutfordringer