Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune

 

Hålogalandsrådets innspill til rapport «framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»

 

Hålogalandsrådets uttalelse om Hålogalandsveien