Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Hålogalandsrådets uttalelse om Hålogalandsveien

Hålogalandsrådets innspill til rapport «framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»

Hålogalandsrådets innspill til RTP NFK 22-33 hovedutfordringer

Hålogalandsrådets brev til Samferdselsminister angående E10 Hålogalandsveien OPS

Hålogalandsrådets høringsinnspill – anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Støtte fra Hålogalandsregionen om etablering av batterifabrikk

Hålogalandsrådets høringsinnspill til endringer i domstolsloven (Prop. 11 L (2020-2021)

Hålogalandsrådets uttalelse om bedre målretting av Koronatiltak

Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune

Hålogalandsrådets uttalelse om kutt i fergetilbudet i Troms