Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Stans krigen i Ukraina!

Hålogalandsrådets uttalelse om Hålogalandsveien

Hålogalandsrådets innspill til rapport «framtidig transportløsning for Lofoten, Ofoten og Vesterålen»

Hålogalandsrådets innspill til RTP NFK 22-33 hovedutfordringer

Hålogalandsrådets brev til Samferdselsminister angående E10 Hålogalandsveien OPS

Hålogalandsrådets høringsinnspill – anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Støtte fra Hålogalandsregionen om etablering av batterifabrikk

Hålogalandsrådets høringsinnspill til endringer i domstolsloven (Prop. 11 L (2020-2021)

Hålogalandsrådets uttalelse om bedre målretting av Koronatiltak

Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune