Hålogalandsrådet har sammen med 10 av 11 regionråd i nord og Troms og Finnmark fylkeskommune levert en felles uttalelse for å få korrigert avkortingen av kommunal sektors andel av Havbruksfondet. Vi ber om at det korrigeres allerede ved årets utbetaling fra Havbruksfondet og i Statsbudsjettet 2023!