Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

152 millioner til Hålogalandskommunene

Utdanningsløftet for bedrifter i Narvik og Evenes

Helse nord reviderer sin utviklingsplan 2023-2033

Hålogalandsrådet har fått 550 000 fra Troms Holding

Høringsuttalelse fra Hålogalandsrådet: Regional Transportplan Troms 2022-2033

Nord-Norge står samlet om å ta Havbruksfondet hjem til kysten

Hålogalandsveien må realiseres

Hålogalandsrådets årsberetning 2021

Hålogalandsrådet ber om konsekvensutredning av skatteendringene for lokalsamfunn og næring

Regional transportplan Troms og Nordland