Hålogalandsrådet enig om innspill til NTP 2022-2033

Hålogalandsrådet deltar på Transport- og kommunikasjonskomiteens videokonferansehøring om Nasjonal transportplan 2022-2033.

Godt i gang med kompetanseheving for næringsteamet

Næringsnettverket i Hålogaland er godt i gang med kompetansehevingstiltakene etter høstens første samling

Møt vår nye prosjektleder for Ungsatsing

Hålogalandsrådet er glade for å ha Maria Elena Olsen (28) på plass som prosjektleder for vår nye ungsatsing.

Hålogalandsrådet enig om innspill til NTP 2022-2033

En milepæl i vårt nye interkommunale politiske råd -Hålogalandsrådet enige om felles innspill og prioriteter til nasjonal transportplan 2022-2033!

Hålogalandsrådet har overtatt sekretariatet for Flyplassutvalget

Hålogalandsrådet har overtatt sekretariatet for Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og det nye styret for perioden 2020-2024 er valgt.

Vertskommuner må få igjen for å tilrettelegge for havbruksnæringen

Kommuner og regionråd fra Narvik i Sør til Kirkenes i Nord-Øst står samlet, gjennom Forsvarspolitisk Forum Nord, om å styrke Forsvaret. Vårt innspill støtter i stort Forsvarssjefens anbefaling.

Nord-Norge står samlet om innspillet til langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP)

Kommuner og regionråd fra Narvik i Sør til Kirkenes i Nord-Øst står samlet, gjennom Forsvarspolitisk Forum Nord, om å styrke Forsvaret. Vårt innspill støtter i stort Forsvarssjefens anbefaling.

Nettverkssamling for næringssjefer i Hålogalandsregionen

Næringssjefene fra kommunene i Hålogalandsrådet var samlet på nye Várdobáiki samiske senter på Evenskjer for å  finne svar på hvordan næringsplanene i de «gamle» regionene Sør-Troms og Ofoten kan omformes til én regional plan.

Kriss Rokkan Iversen

Sammen om framtidens kompetanse

Denne uken var tilsammen 34 representanter fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv samlet ved UiT, Norges arktiske universitet i Narvik for drøfte regionens framtidige kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Tid for samarbeid og samhandling på tvers av fylkesgrensen

Regionrådene og interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark hadde 29. januar et godt møte med fylkesrådsleder Bjørn Inge Moe, hvor blant annet samarbeid og samhandling var tema.