Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Hålogalandsrådet enig om innspill til NTP 2022-2033

Godt i gang med kompetanseheving for næringsteamet

Møt vår nye prosjektleder for Ungsatsing

Hålogalandsrådet enig om innspill til NTP 2022-2033

Hålogalandsrådet har overtatt sekretariatet for Flyplassutvalget

Vertskommuner må få igjen for å tilrettelegge for havbruksnæringen

Nord-Norge står samlet om innspillet til langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP)

Nettverkssamling for næringssjefer i Hålogalandsregionen

Kriss Rokkan Iversen

Sammen om framtidens kompetanse

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo. Foto: Bernt Sønvisen

Tid for samarbeid og samhandling på tvers av fylkesgrensen