Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Hålogalandsrådet ber om konsekvensutredning av skatteendringene for lokalsamfunn og næring

Regional transportplan Troms og Nordland

Guttas campus sommeren 2022

Stans krigen i Ukraina!

Her ser du Skaperkraft

Program Skaperkraft 23. februar

Rene merder og null rømming – det er det Mikkel og gjengen i Probotic jobber for å oppnå

Gard Michalsen fra Heia-Nord-Norge oppsummerer konferansen

Kai sikter høyt – og er i ferd med å lykkes med å revolusjonere golfbilutleien

Program Skaperkraft