Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Flyplasskrysset inn på handlingsprogrammet nå!

Høringsuttalelse – NOU 2023 : 3 «Mer av alt raskere»

Hålogalandsveien OPS blir bygget

Hålogalandsrådet er bekymret for fremtidens helsetilbud i nord

Lødingen kommune inngår samarbeid med Hålogalandsrådet

Flyplassutvalget bevilger 100 000,- til arbeid for å øke rutetilbudet over Evenes lufthavn

FOT ruter fra 2024

Masterstipend

KVU transportløsninger Nord-Norge og KVU Nordnorgebanen.

Referat og uttalelser fra felles rådsmøte Svolvær 25. jan