Hålogalandsrådets prosjekt 1760 har fått innvilget 550 000 kroner fra Troms Holding.

Etablering av nye arbeidsplasser på Forsvarets flystasjon på Evenes og Norges brannskole på Tjeldsund gir grunnlag for vekst i hele regionen. Dette representerer nye arbeidsplasser og er en historisk mulighet til å tiltrekke seg nye innbyggere. Likevel kan mange av de over 800 arbeidsplassene bekles av folk som pendler. Hålogalandsrådet ønsker å bidra til at flest mulig av disse velger å flytte til regionen.

I følge Menon Economics samfunnsanalyse Ringvirkninger og samfunnseffekter av nye etableringer i Evenes og Tjeldsund – Menon Economics er det grunnlag for at regionen kan få 1760 nye innbyggere med bakgrunn i Forsvaret og Norges brannskole. Prosjektet 1760 skal bidra til at mangfoldet av bokvalitet og variasjon når de nye innbyggerne.

Som ansatt på Evenes kan man velge å bosette seg på Evenes, men dra nytte av de mer urbane tilbudene i Narvik og Harstad, eller bosette seg i byen og pendle til flystasjonen. Regionene fungerer på mange måter som et felles og integrert arbeidsmarked. Det er en styrke for alle som skal rekruttere nye medarbeidere hit.

Menon mener eksempelvis at det er grunnlag for at 550 personer kan velge å bosette seg i Tjeldsund, men analysen viser også at mange vil velge Harstad som bosted mens de arbeider på Norges Brannskole.

Naturligvis vil vi at flest mulig bosetter seg her i Tjeldsund, men samlet sett mener vi et felles innsalg av totalen vil kunne bidra til at også partnere ønsker å flytte hit  sier Helene Berg Nilsen – ordfører i Tjeldsund kommune.

Prosjektet skal tilrettelegge for en sammenstilling av felles informasjon som alle som rekrutterer til regionen kan benytte seg av.

Folk har forskjellige ønsker og behov. Regionen har total sett tilbud som kan tilfredsstille mange. Vi ønsker gjennom prosjektet 1760 å vise frem valgmulighetene og mulighetene som finnes her slik at ansatte tar med seg familien og flytter nordover  sier Kari-Anne Opsal – leder i Hålogalandsrådet og ordfører i Harstad.

Det er mange faktorer som spiller inn for at man skal lykkes med en befolkningsvekst på 1760, men dette prosjektet kan være et lite bidrag på veien for at flere skal se mulighetene for å bo her.