Referat og uttalelser fra felles rådsmøte Svolvær 25. jan

 

 

Referat felles rådsmøte 25. januar 2023

Mullighetsstudie enegiproduksjon – felles uttalelse

Nasjonal transportplan må prioritere E10 og Ofotbanen

TILGANG TIL ENERGI – EN PREMISS FOR UTVIKLING – FELLES UTTALELSE FRA HÅLOGALANDSRÅDET, LOFOTRÅDET OG VESTERÅLEN REGIONRÅD

Uttalelse Styrk satsingen på havn

Ferge_andfjorden