Stor økning i utbeatalingen fra Havbruksfondet

Lokal oppdrett gir store inntekter for kommunene.

Hålogalandsregionens satsning og tilrettelegging for havbruk bidrar i år til en samlet utbetaling på 152 millioner kroner. Dette er mye mer enn kommunene hadde budsjettert med og mottas med glede fra alle ordførerene i Hålogalandsrådet.

På regjeringens nettside kan du lese mer om den økte utbetalingen på 800 millioner, utregningene og søke opp alle kommuner for å se hvilken utbetaling de får.

Gratangen kommune – 13,4 millioner

Lavangen kommune – 6,6 millioner

Evenes kommune – 2,3 millioner

Kvæfjord kommune – 14,5 millioner

Tjeldsund kommune – 17,2 millioner

Ibestad kommune – 33.4 millioner

Narvik kommune – 20 millioner

Harstad kommune – 45 millioner

Faksimile Fremover, Iharstad og Harstad tidene