Uttalelse om ferge over Andfjorden fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan