Uttalelse om tilgang til energi og mulighetsstudie fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan