Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Ny konkurranse om regionale flyruter i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024. (SD)

Stans krigen i Ukraina!

Uttalelse om formuesbeskatning i distriktene

Invitasjon til fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark

Hålogalandsrådet krever permanent ambulansehelikopterbase til Hålogalandsregionen.

Uttalelse til Transport- og kommunikasjonskomiteen om kyst til marked

Hålogalandsrådets innspill til Stortingets høring om Nasjonal transportplan 2022-2033 – Meld St. 20 (2020-2021)

Uttalelse om oppdrettsanlegg i Sortland kommune

Erklæring om støtte til opprettelse av «International Master in Contemporary Risk and Crisis Management»

Erklæring om støtte til opprettelse av årsstudium «praktisk HR og lønn»