Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

KVU transportløsninger Nord Norge – uttalelse fra Hålogalandsrådet

Høring KVU Nord-Norgebanen

Hålogalandsrådet er bekymret for fremtidens helsetilbud i nord

Uttalelse til Helse nord med svar på spørsmål om prosess for strukturering av sykehustilbud

Uttalelse om ferge over Andfjorden fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan

Uttalelse om tilgang til energi og mulighetsstudie fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan

Uttalelse om transmisjonsnettet fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan

Uttalelse om regionale busser fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan

Uttalelse om E10 og Ofotbanen fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan

Uttalelse om E10 og Ofotbanen fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan