Hålogalandsrådets innspill til Stortingets høring om Nasjonal transportplan 2022-2033 – Meld St. 20 (2020-2021)

Erklæring om støtte til opprettelse av «International Master in Contemporary Risk and Crisis Management»