Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Uttalelse til Transport- og kommunikasjonskomiteen om kyst til marked

Hålogalandsrådets innspill til Stortingets høring om Nasjonal transportplan 2022-2033 – Meld St. 20 (2020-2021)

Uttalelse om oppdrettsanlegg i Sortland kommune

Erklæring om støtte til opprettelse av «International Master in Contemporary Risk and Crisis Management»

Erklæring om støtte til opprettelse av årsstudium «praktisk HR og lønn»

Støtte fra Hålogalandsregionen om etablering av batterifabrikk

Hålogalandsrådets høringsinnspill – anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Hålogalandsrådets innspill til RTP NFK 22-33 hovedutfordringer

Hålogalandsrådets innspill til utfordringsnotat til mandat for KVU Nord Norge

Hålogalandsrådets uttalelse om kutt i fergetilbudet i Troms