Uttalelse til Helse nord med svar på spørsmål om prosess for strukturering av sykehustilbud

Hålogalandsrådet er bekymret for prosessen som pågår med strukturering av helsetilbudet i nord. Les vårt svar på spørsmålene Helse Nord har stilt til kommunene for å sikre medvirkning i prosessen.