Oppføringer av

Sammen om framtidens kompetanse

Denne uken var tilsammen 34 representanter fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv samlet ved UiT, Norges arktiske universitet i Narvik for drøfte regionens framtidige kompetanse- og rekrutteringsbehov.