Foto: ©regjeringen.no

Hålogalandsrådet deltok på Transport- og kommunikasjonskomiteens videokonferansehøring om Nasjonal transportplan 2022-2033.

Hålogalandsrådet, med leder Rune Edvardsen i spissen, står samlet om prioriteringene for vei, bane og lufthavn. Dette la han fram for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 12. – 13. april.

Komiteén bearbeider alle innspill og legger sin innstilling fram for Stortinget 7. juni.

Hålogalandsrådet har dermed tiden fram til innstillingen til å påvirke posisjon og opposisjon for å få gjennomslag for våre prioriterte områder.

Les innspillet her.