Nettverkssamling for næringssjefer i Hålogalandsregionen

Næringssjefer samlet for å drøfte vekstmuligheter i regionen

Næringssjefene fra kommunene i Hålogalandsrådet var samlet på nye Várdobáiki samiske senter på Evenskjer for å  finne svar på hvordan næringsplanene i de «gamle» regionene Sør-Troms og Ofoten kan omformes til én regional plan.

I tillegg, fikk nettverket besøk av lederen for Midtre Hålogaland friluftsråd, Anne Margrethe Roll, som snakket om friluftsrådets arbeid med bærekraftig besøksforvaltning og behovet for god samhandling med kommunene.

En stor takk til Várdobáiki samiske senter v/Kjerti Myrnes Balto som la vel til rette for møtet i sine flotte og nye lokaler på Evenskjer. Vi kommer garantert tilbake!