Hålogalandsveien OPS blir bygget

Det har rådet noe usikkerhet om Hålogalandsveien ville bli bygget etter at 2 av tilbyderne trakk seg fra anbudskonkurransen.  Imidlertid på pressekonferanse i dag 27. april 2023 opplyses det fra Statens veivesen at det vil bli inngått kontrakt med Skanska i juni om byggingen av den 82 km lange «Hålogalandsveien».  Regionrådene og kommunene har jobbet lenge for å få realisert veien, da veien vil knytte sammen Vesterålen, Lofoten og Hålogalandsregionen tettere sammen og gjøre transport og logistikk raskere og billigere.  Veien vil fjerne flaskehalser, gi økt trafikksikkerhet, veien vil gi 2500 årsverk i byggeperioden, i snitt 500 årsverk i året, 700 på det meste.