Helse nord RHF har iverksatt et større arbeid for å strukturere sykehustilbudet. Den demografiske utviklingen med aldrende befolkning og økonomi er bakgrunnen for at helseminister Kjerkhol har igangsatt arbeidet. Hålogalandsrådet er bekymret for hvordan dette vil påvirke helsetilbudet i regionen, og kommunenes involvering i prosessen.