FOT ruter fra 2024

FOT ruter står for «forpliktelse til offentlig tjenesteyting».  FOT rutene skal gi et tilfredsstillende flyrutetilbud der markedet ikke alene er stort nok til at rutene kan drives kommersielt.  Hålogalandsrådet har lenge jobbet med dette opp mot både fylkene og samferdselsdepartement.  Dette for å sikre at EVE har gode forbindelser til både Tromsø og Bodø.  Prisene har også vært et element i denne diskusjonen og prisene har gått opp spesielt i Finnmark, noe som har fått stor oppmerksomhet i media.  Nå tar regjeringen grep «Dei regionale flyrutene er ein viktig del av samferdselstilbodet i distrikta. Derfor har regjeringa vedteke å styrke rutetilbodet og redusere billettprisane i dei komande FOT-utlysingane med avtaleoppstart i 2024», seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

–  «Det er viktig for denne regjeringa å gjere det lettare og billigare å reise langs kysten vår. Lågare prisar vil betre kvardagen for mange på Vestlandet og i Nord-Noreg. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlarar eller folk som skal besøke familie. Vi starta med å redusere ferjeprisane, og vi gjorde ferjene gratis fleire stadar. No følger vi opp med å styrke flytilbodet. Vi minskar prisane for dei som brukar fly og kortbanenettet i kvardagen,» seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.