Masterstipend

Hålgoglanndsrådet lyser ut masterstipend på 30 000 kroner til masterstudenter.

For å kunne søke om stipendet må oppgaven oppfylle visse krav.

Oppgaven må:

  • Være knyttet til aktuelle problemstillinger i regionrådets geografiske nedslagsfelt, en eller flere av medlemskommunene eller om Hålogalandsrådets rolle eller problemstillinger knyttet til fylkesgrenseutfordringer mellom Nordland og Troms.
  • Ha faglig relevans for mer enn en av kommune eller regionrådet.

Stipendmottakere forplikter seg til å lage en kortversjon i artikkelformat av oppgaven og presentere den kort på et regionrådsmøte.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde en kort prosjektskisse (2-5 sider), og inkludere fremdriftsplan.

Send søknaden til ingeborg@halogalandsradet.no innen 30 mars 2023.

Ta gjerne kontakt med Ingeborg Johnsen, 97087755 eller ingeborg@halogalandradet.no hvis du har spørsmål.

Om stipendet

Masterstipendet er en prøveordning i 2023.

Hensikten er å stimulere til kunnskapsproduksjon i vårt område, samt synliggjøre regionen for fremtidig arbeidskraft.

Hålogalandsrådet kan være behjelpelig med tilgang til feltet, intervjuobjekt og andre data.

Hålogalandsrådet omfatter kommunene Ibestad, Kvæfjord, Harstad, Tjeldsund, Evenes, Lavangen, Gratangen og Narvik.