Høringsuttalelse fra Hålogalandsrådet til høringen: «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord»