Hålogalandsrådet protesterer imot nye FOT ruter fra 1. april 2024

Fra 1.april blir flytilbudet til og fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og Bodø og Tromsø betydelig redusert. Dagsreiser fra Bodø til vår region blir i praksis ikke mulig. Selv om setekapasiteten øker, blir det færre flyruter. Hålogalandsrådet mener at samferdsels- departementet må reforhandle kontrakten med Widerøe.

 

Video fra FB, kopier link lim inn i nettleser.

https://fb.watch/qsi9-SJ4O7/