Flyplassutvalget bevilger 100 000,- til arbeid for å øke rutetilbudet over Evenes lufthavn

Det er allerede påbegynt et arbeid i destinasjonsselskapene for å tiltrekke oss flere ruteflyvninger til Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. Men konkurransen er stor, og det er få ressurser avsatt til målrettet arbeid for dette, noe som direkte og indirekte resulterer i at Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes ikke har mange direkte flyvninger fra kontinentet. Det er per i dag veldig få rute- og chartertilbud fra kontinentet til Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes. Evenes er hovedflyplassen til fire reiselivsdestinasjonene Lofoten, Vesterålen, Harstad og Narvikregionen.