Innkalling til møte i Hålogalandsrådet 28. august 2020