Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Innkalling til rådsmøte 02-03 juni 2022

Innkalling til rådsmøte 02-03 juni 2022

Presentasjon RTP Nordland og Troms

Presentasjon rådsmøte 28.03.22

Innkalling rådsmøte 28.03.22

Her ser du Skaperkraft

Innkalling rådsmøte 1 2022 – Várdobáiki 04.02.22

Innkalling til møte i Hålogalandsrådet 29. oktober 2021

Rådsmøte med Energiseminar 24. sept Narvik kulturhus

Innkalling HLR 12.02 2021 på Teams