Helse nord reviderer sin utviklingsplan 2023-2033

Vi er alle opptatt av og avhengig av et godt helsetilbud. Helse Nord RHF har laget en utviklingsplan som Hålogalandsrådet har sagt sin mening om.

Uttalelsen finner du her Høringsuttalelse- Helse Nord RHF – regional utviklingsplan

Høring: Regional utviklingsplan 2023–2038 – Helse Nord RHF (helse-nord.no)