Lødingen kommune ønsker å inngå samarbeid med kommunene i Hålogalandsregionen.

«På mange måter søker vi tilbake til røttene» sier Hugo Jacobsen – Ordfører i Lødingen. Kommunen som ligger i Ofoten har i noen år hatt interkommunalt politisk samarbeid med Vesterålen, men går nå over til Hålogalandsrådet.

«Det er gledelig og interessant å få tettere samarbeid med Lødingen kommune» sier leder i Hålogalandsrådet Kari-Anne Opsal.

Lødingen kommune var tilstede på rådsmøte 31 mars og vil delta på møtene fremover.