Støtte fra Hålogalandsregionen om etablering av batterifabrikk