Innkalling HLR 12. juni 2020 på Várdobáiki samisk senter