Erklæring om støtte til opprettelse av årsstudium «praktisk HR og lønn»