Utdanningsløftet i Narvik og Evenes kommune – et kompetansetilbud til bedriftene.

Utdanningsløftet er et gratis tilbud til bedrifter og ansatte. Det er en storstilt nasjonal satsing som skal bidra til at flere tilegner seg den kompetansen arbeidslivet etterspør. I Narvik og Evenes går tilbudet både til ansatte og bedriftsleder i alle små og mellomstore bedrifter.  Se hvordan din bedrift kan delta i utdanningsløftet her: https://nrnf.no/kompetanse

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Karrieresenteret i Nordland, Narvikregionens næringsforening og opplæringskontorene.

Fagbrev i salgsfaget – oppstart i uke 3

Første kurs ut er fagbrev i salgsfaget. Tilbudet er gratis og passer for medarbeidere innen: Salg og kundeservice i alle bransjer. Oppstart i uke 3 og eksamen i mai/juni 2023. La dine ansatte ta fagbrev i salgsfaget mens de er i jobb (nrnf.no)