Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – Ambulansehelikopter i Midtre-Hålogaland