Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Masterstipend

Revidert samarbeidsavtale 25.11.22

Saksfremlegg endring av samarbeidsavtale

Saksfremlegg forslag til budsjett 2023

Forslag til høringsuttalelse – Grunnrenteskatt på havbruk

Helse nord reviderer sin utviklingsplan 2023-2033

Høringsuttalelse Regional utviklingsplan Helse nord RHF

Nytt fra administrasjonen 14.10.22

Kontaktliste rådsmedlemmer

KVU NN – Samfunnsikkerhet og beredskap