Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Program energiseminar 24. september 2021

Prosjekt ungsatsing Regionrådet

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 v/Magne Nicolaisen

Helsefellesskap presentasjon v/Rita Johnsen

Presentasjon – Fylkesråd for næring i Troms og Finnmark, Karin Eriksen

Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms

Strategisk næringsplan for Ofoten 2018-2021

Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – Ambulansehelikopter i Midtre-Hålogaland

Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – kommunikasjonsstrategi

Vedlegg HLR møte 12. juni – SMART Narvik