Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Rådsmedlemmer

Program energiseminar 24. september 2021

Prosjekt ungsatsing Regionrådet

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 v/Magne Nicolaisen

Helsefellesskap presentasjon v/Rita Johnsen

Presentasjon – Fylkesråd for næring i Troms og Finnmark, Karin Eriksen

Strategisk plan for vekst og utvikling i Sør-Troms

Strategisk næringsplan for Ofoten 2018-2021

Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – Ambulansehelikopter i Midtre-Hålogaland

Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – kommunikasjonsstrategi