Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkesråd, Bjørn Inge Mo.

Tid for samarbeid og samhandling på tvers av fylkesgrensen

Regionrådene og interkommunale politiske råd i Troms og Finnmark hadde 29. januar et godt møte med fylkesrådsleder Bjørn Inge Moe, hvor blant annet samarbeid og samhandling var tema.

Nestleder i Hålogalandsrådet, Torbjørn Larsen, innledet møtet og presiserte at rådene ikke må oppfattes og benyttes som et forvaltningsnivå over kommunene. Han oppfordret Troms og Finnmark fylkeskommune til å gjennomføre møter sammen med Nordland fylkeskommune, da Hålogalandsrådet strekker seg over to fylkesgrenser.

«Vi oppfordrer fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark til å gjennomføre felles møter med Hålogalandsrådet», sier nestleder Torbjørn Larsen.

Det nye fylkesrådet har nedfelt i sin politiske plattform at de vil styrke det desentraliserte tjenestetilbudet og sikre balanse i forholdet mellom by og bygd i nord. De skal også bidra til positiv utvikling, bolyst og bærekraftig vekst, og til at befolkningen i nord sitter i førersetet for utviklingen av egen landsdel. Samarbeidspartiene i rådet vil arbeide for opphevelse av tvangsreformen og sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Nestleder i Hålogalandsrådet, Torbjørn Larsen. Foto: Øivind Arvola