Fra venstre: Varaordfører i Narvik kommune, Per Kristian Arntzen (nytt styremedlem), Ordfører i Evenes kommune Terje Bartholsen (ny leder), Anne Britt Bekken, Lufthavnsjef Evenes, Sigbjørn Astrup, rådgiver Hålogalandsrådet (ny sekretær for utvalget), Ole Johnny Korsgaard, direktør Harstadregionens næringsforening (nytt styremedlem), Espen Ludvigsen), varaordfører Harstad kommune (ny nestleder).

Hålogalandsrådet har overtatt sekretariatet for Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Det nye styret:

Navn Representerer Funksjon Personlig vara
Terje Bartholsen Evenes Leder Svein Nilsen
Espen Ludvigsen Harstad Nestleder Kari-Anne Opsahl
Per Kristian Arntzen Narvik styremedlem Tina Denstad
Helene Berg Nilsen Tjeldsund styremedlem Hugo Heimgård
Karin Eriksen TFFK styremedlem Nils Arne Johnsen
Ole Johnny Korsgaard HRNF styremedlem Jan Erik Kristoffersen
Lise Hansen NRNF styremedlem Kommer