Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp
som arrangeres på Grøtavær leirskole i Harstad
kommune 20. juni til 2. juli.

Målgruppen er gutter som
opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å
styrke seg faglig, personlig og sosialt før de begynner
på videregående skole. Engasjerte lærere og veiledere
deltar på campen, og de møter guttene med
forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg.

Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på hele
veien mot sine viktige mål.

Etter campen blir guttene fulgt opp med
gruppementoring to ganger i måneden gjennom året i
10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første
året på videregående skole.

På mentorsentrene skal vi hjelpe guttene med å
opprettholde og videreutvikle det de lærte om både
fag og karakterstyrker på campen. Mentorsentrene er
bemannet av staben i Guttas Campus.

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene.