Høringsuttalelse fra Flyplassutvalget ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes angående FOT ruter fra 2022