Vedtekter etter årsmøte 2021

Referat årsmøte flyplassutvalget 2021

Konkurransesituasjonen i luftfarten

Medlemsmøte Flyplassutvalget 16. november 2020

Konkurransesituasjonen i luftfarten

 

Høringsuttalelse fra Flyplassutvalget ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes angående FOT ruter fra 2022