Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Referat medlemsmøte 27. mai 2021

E10 flyplasskrysset i Evenes må realiseres snarest.

Referat styremøte 7. mai 2021

Vedtekter etter årsmøte 2021

Referat årsmøte flyplassutvalget 2021

Flyplassutvalgets høringsinnspill – anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Flyplassutvalgets høringsinnspill – anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland

Konkurransesituasjonen i luftfarten

Presentasjon FOT-ruter i Nord-Norge v/Lars Stinessen

Medlemsmøte Flyplassutvalget 16. november 2020