Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Referat Flyplassutvalget 04.01.24

Innspill til nye FOT ruter fra april 2024

Referat årsmøte Flyplassutvalget EVE

Høringsuttalelse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024

Referat årsmøte 2022

Vedtekter etter årsmøte 2022

Årsrapport 2021

Referat styremøte flyplassutvalget 17. des 2021

Referat Styremøte Flyplassutvalget 14. okt 2021

Referat medlemsmøte Flyplassutvalget 20. september 2021