Referat medlemsmøte 27. mai 2021

Referat styremøte 7. mai 2021

Vedtekter etter årsmøte 2021

Referat årsmøte flyplassutvalget 2021

Konkurransesituasjonen i luftfarten

Medlemsmøte Flyplassutvalget 16. november 2020