Hålogalandsrådet ber om konsekvensutredning av skatteendringene for lokalsamfunn og næring

I vår region har vi en betydelig andel lokaleid oppdrettsnæring. Disse representerer arbeidsplasser, innovasjon, fremtidstro og risikokapital.

KUPA har kartlagt planer for fremtidige investeringer i årene som kommer. 22 milliarder kroner planlegges brukt til fremtidsrettede merder, miljøvennlige båter m.m. De lokale næringsaktørene har utviklet næringen de siste 40 årene og er viktige bidragsytere lokalt i sin kommune, men også til leverandørnæringen lokalt. Blant annet er NSK i Harstad og GMV i Tjeldsund viktige samarbeidspartnere for næringen. Oppdretterne har investert i kassefabrikk i Gratangen, smoltanlegg og mye mer. I Gratangen engasjerer Gratangslaks seg også i boligutvikling.

I statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget endringer i skattlegging av eldre havbrukstillatelser som vil få store konsekvenser for lokaleide oppdrettsselskap evne til fremtidig omstilling og utvikling. Endringene innebærer at havbrukstillatelser gitt før 1998 skal inngå i beregningsgrunnlaget og at skatteplikrig formue skal beregnes etter omsetningsverdi, ikke kostpris. Dette kan videre medføre at de må omstrukturerer selskapene for å betale , noe som videre kan medføre utsalg og tap av det lokale eierskapet.