Hålogalandsrådet skal samle unge voksne til samhandling og læring rundt gründerskap og idévekst konferansen  «SKAPERKRAFT» 23. februar 2022.

Hålogalandsrådet ønsker å bidra til å fremme entreprenør- og gründerskap hos unge i vår region. Vi utvikler derfor en lærings- og samhandlingsarena for alle unge voksne som har en idé eller en drøm om å starte opp egen bedrift. Denne arenaen har fått navnet «SKAPERKRAFT» og arrangeres 23. februar 2022.

Du kan delta fysisk i en av byen, eller følge sendingen digitalt.

OBS! Enkelte opplever problemer med brannmur ved påmelding. Send da mail til post@flaaten-stokkan.no

Skaperkraft skjer i samtid fra Thon hotell Harstad og Folkets Hus i Narvik, i tillegg kan man delta digitalt. Eirik Mathias Munkli, Inna Marja Amundsen og Harstads store stemme Kristian Kristensen opptrer.

Skaperkraft skal skape samarbeid over kommunegrenser og motivere deltakerne selv til å flytte grenser. Konferansen gjennomføres i tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap, propeller fra Propellfabrikken og Idékuben i Narvik.

Vi vil involvere regionens ungdomsskoler, videregående skoler og UiT i dette arrangementet, men vi oppfordrer ALLE unge til å melde seg på.