Blant flere eksterne foredragsholdere som bidro til kompetansehevingen, var Sturla Winter fra Brønnøysundregisteret og Anita H. Skog i Innovasjon Norge, som deltok via skjerm.

Næringsnettverket i Hålogaland er godt i gang med kompetansehevingstiltakene etter høstens første samling

Det regionale samarbeidet rommer også et nettverket av næringssjefer/næringsrådgivere som blant annet jobber for å gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenesten i alle kommunene. 3. og 4. september avholdt de høstens første samling, der hovedfokus var på muligheter innen virkemiddelapparatet og hvordan best rådgi og veilede både i forhold til kommunens egne virkemiddel og andre aktuelle partnere.

Samlingen ble gjennomført over to dager i Harstad, og med på laget var flere eksterne foredragsholdere som holdt innlegg om forskjellige støtteordninger og hvordan best nyttegjøre og rådgi innenfor disse. Målet var å etablere kontakter og styrke nettverket, samt konkretisere og bygge verktøykasser.

Program og innlegg fra samlingen er tilgjengelig her >>