Foto: ©regjeringen.no

En milepæl i vårt nye interkommunale politiske råd -Hålogalandsrådet enige om felles innspill og prioriteter til nasjonal transportplan 2022-2033!

Under rådsmøte 12. juni 2020 landet Hålogalandsrådet sine felles innspill og prioriteter til nasjonal transportplan 2022-2033.

Etter en kort udramatisk debatt, ble rådet raskt enige om sine prioriteter på vei, bane og lufthavn på tvers av fylkesgrensene. Innspillet er oversendt til samferdselsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, samt til de nordnorske stortingsbenkene.

Møtet ble gjennomført i de flotte lokalene til Várdobáiki – samisk senter.

Les innspillet her.