Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune

 

Medlemsmøte Flyplassutvalget 16. november 2020

Konkurransesituasjonen i luftfarten

 

Høringsuttalelse fra Flyplassutvalget ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes angående FOT ruter fra 2022