Innkalling HLR 12.02 2021 på Teams

Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune