Nord-Norge står samlet om innspillet til langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP)

Kommuner og regionråd fra Narvik i Sør til Kirkenes i Nord-Øst står samlet, gjennom Forsvarspolitisk Forum Nord, om å styrke Forsvaret. Vårt innspill støtter i stort Forsvarssjefens anbefaling.

Hovedpunkter:

  • Hæren må snarest styrkes med nye stridsvogner og artilleri
  • Den 4. manøverbataljonen må snarest etableres i Indre Troms
  • Oppbyggingen av Finnmark landforsvar må skje hurtigere
  • Hæren må ha dedikerte helikopterressurser nå
  • Forsvaret av kysten styrkes – KJK må opprettholdes som en slagkraftig kommando – vi krever en kystutredning
  • Marinejegerne må være hyppigere til stede i Nord
  • Langtrekkende luftvern må på plass, parallelt med oppbyggingen av Evenes flystasjon
  • Operativ logistikk må være tilgjengelig i landsdelen
  • Forsvarets forskningsinstitutt må etablere enheter i Nord-Norge
  • Forsvarsindustri må etableres i Nord

Les hele forsvarsdokumentet her>>