Flyplasskrysset inn på handlingsprogrammet nå!

En utbedring er et viktig prosjekt for hele vår region. Det gjelder både næringsutvikling, utvikling av den nasjonale lufthavnen «Harstad/Narvik lufthavn Evenes» som er en kraftfull motor for en stor region som utvikles og det gjelder utvikling for Forsvaret i en krevende tid. I tillegg til trafikksikkerheten kan alt dette bli vanskeligere om Flyplasskrysset ikke løses.

 

les mer her:

Flyplasskrysset inn på handlingsprogrammet nå!