Uttalelse om transmisjonsnettet fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan