Uttalelse om regionale busser fra fellesmøte med Lofoten og Vesterålen 25. jan