Høringsuttalelse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024

Samferdselsdepartementet har anledning til å gi tilskudd til regionale flyruter på strekninger i
Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form
av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til
offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse.
.
Begrunnelsen for et FOT-rutekjøp er at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion,
eller at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, dersom ruten er vital for den
økonomiske utviklingen i regionen som lufthavnen betjener.
.