Hålogalandsrådets uttalelse om etablering av oppdrettesanlegg på vestsiden av Godfjorden i Sortland kommune