Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets næringsteam består av førstelinjetjenesten i alle kommunene. De besitter ulik kompetanse og erfaring, og jobber, som rådet forøvrig, over kommuner og fylkesgrenser.

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 10. – 11. juni

Referat årsmøte 16. april 2021

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 12.02.21

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 4.12.20

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 16.10.20

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 28.08.20

Referat HLR 12. juni 2020 på Várdobáiki

Referat HLR 13. mai 2020

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 12.02.21

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 4.12.20