Hålogalandsrådets næringsteam

Hålogalandsrådets strategiske plan for vekst og utvikling krever samarbeid og samhandling på tvers av kommunegrensene. Rådet har derfor etablert et nettverk for næringsansvarlige blant rådets åtte kommuner. Nettverket møtes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter.

Hver av våre næringsansvarlige har en unik kompetanse som vi håper vil bli nyttig både for nye gründere og etablerte bedrifter. Nedenfor finner dere informasjon om den enkeltes kompetanse med kontaktopplysninger. Ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan søke på navn, kommune eller bransje for å finne riktig person.

Presentasjon RTP Nordland og Troms

Presentasjon rådsmøte 28.03.22

Referat rådsmøte 28.03.22

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 04.02.22

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 10. – 11. juni

Referat årsmøte 16. april 2021

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 12.02.21

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 4.12.20

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 16.10.20

Referat fra møte i Hålogalandsrådet 28.08.20