Hålogalansrådet satser på ungdommen. Foto: Øivind Arvola

Det åtte ordførerene i det nye Hålogalandsrådet er klare til å løfte frem ungdommen, her representert ved leder for ungdomsrådet Ole Martin Melbøe Nygård. Foto: Øivind Arvola.

Åtte kommuner sammen gir en sterkere stemme

1. januar 2020 ble Sør-Troms og Ofoten regionråd lagt ned. Fra samme tid ble det nye interkommunale politisk rådet, Hålogalandsrådet opprettet. Hålogalandsrådet, som strekker seg over fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark og Nordland, består av kommunene Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Lavangen og Narvik. Innbyggertallet i regionen er ca. 60.000.

Opposisjonen er invitert med
De åtte ordførerne danner selve rådet. Opposisjonspolitikere er invitert til å delta på debattene i rådets møter, fordi det ønskes bredere forankring av regionale satsinger.

God erfaring
Regionrådene i Ofoten og Sør-Troms har en lang historikk med å jobbe sammen mot felles målsettinger. Eksempel på dette er det politiske arbeidet som ble nedlagt for å få lokalisert en jagerflybase til Evenes.  Videre har regionrådene stått sammen om sentrale samferdselsutbygginger som dobbeltspor på Ofotenbanen og ny E10.

Samarbeidet ble mer formalisert gjennom byregionprogrammet i årene 2015-2017 med faste møtepunkter.  Byregionsprogrammet, samt kommunereformen ledet frem til tanken om å slå sammen de to regionrådene.

Stå samlet
Hålogalandsrådet har som målsetting å stå samlet om viktige regionale tiltak hvor ungdomssatsing, infrastruktur, samferdsel og forsvaret er eksempler på politiske satsingsområder.
De to regionene har over tid erfart at regionen ikke oppfattes eller oppleves som sømløs. Man er splittet av mange statlige etatsgrenser i tillegg til fylkesgrensen. Dette har vært et hinder for utviklingen av regionens fortrinn.

Slagordet er «Åtte kommuner sammen gir en sterkere stemme».

Leder og nestleder Hålogalandsrådet ser frem til å ta fatt på arbeidet.

Rune Edvardsen er valgt leder, og Torbjørn Larsen er valgt nestleder i det nye Hålogalandsrådet. Foto: Øivind Arvola.

Torbjørn Larsen, nestleder Hålogalandsrådet

Rune Edvardsen
Leder Hålogalandsrådet
Perioden 2020 – 2022

Rune Edvardsen representerer Arbeiderpartiet og er Narvik kommunes ordfører i perioden 2019-2023. Han var også ordfører i samme kommune i perioden 2015-2019.

Torbjørn Larsen
Nestleder Hålogalandsrådet
Perioden 2020 – 2022

Torbjørn Larsen representerer Arbeiderpartiet, og har vært ordfører i Kvæfjord kommune siden 2011. Han hadde før dette sittet i kommunestyret i flere perioder, og han var varaordfører i kommunen fra 2007 til 2011.