Presentasjon – Fylkesråd for næring i Troms og Finnmark, Karin Eriksen